GCI Warehouse
GCI Warehouse

Email
gciwarehouse099@gmail.com

GCI Warehouse

Line ID
@gciwarehouse

GCI Warehouse

094-661-6692
089-465-1442
094-661-9392

GCI Warehouse

Storage
9-4,500 ตรม.

Warehouse for rent with 24 hours security system.
GCI Warehouse Feature 01
พื้นที่หลายขนาดให้เลือกใช้บริการ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
GCI Warehouse Feature 03
เหมาะสำหรับเช่าทำสำนักงาน ภายในกว้างขวาง
GCI Warehouse Feature 03
ใกล้ IMPACT และทางด่วน ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่นาที

ทำไมต้อง GCI Warehouse

เราให้บริการ สำนักงานและคลังเก็บสินค้าให้เช่า สะดวกกว่า ประหยัดกว่า ปลอดภัยกว่า "ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ" สะดวกการเดินทาง ด้วยทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองทองธานี มีพื้นที่จอดรถ และขนถ่ายสินค้าได้สะดวก ใกล้ศูนย์ราชการ และห้างสรรพสินค้า ซึ่งเหมาะกับธุรกิจขนาด SME จนถึงขนาดใหญ่

GCI Warehouse Adventage 01

รถใหญ่สามารถเข้า-ออกได้

GCI Warehouse Adventage 02

ขนถ่ายของสะดวก ใกล้ลิฟท์

GCI Warehouse Adventage 03

ใกล้ทางด่วน

GCI Warehouse Adventage 04

เหมาะแก่การเช่าทำสำนักงาน